Utseende och anatomi av strutsar

Även om strutsen är en fågelart så skiljer den sig mycket från en så kallad vanlig fågel. Den största skillnaden är att strutsar inte kan flyga. Deras vingar hjälper dock till att hålla en anmärkningsbra balans när denna magnifika fågel får fart och börjar springa.  En annan stor skillnad är deras massiva kroppar och deras långa ben. De kan växa upp till 2,5 meter i höjd och som vuxna väga mellan 140-150 kg. Vingarna har tjocka fjädrar på dem som håller dem varma och som tillåter dem att torka av.

Fjädrarna är mycket detaljerade med tjocka lager av fjädrar. De använder dem också för att hjälpa till med uppvaktning eller att kämpa mot varandra. De har en tjock bröstplåt som skyddar deras vitala organ. Eftersom de är mycket tunna längs de delar av kroppen som hjärtat och lungorna sitter på så behöver dem ytterligare en skyddsnivå. Andningsorganen består av lungor och luftsäckar som går från bröstkorgen till benen. De flesta av deras ben är solida. De andas väldigt snabbt och flämtar i processen för att de ska kunna svalna av. Även deras vingar kan användas som ett sätt för dem att kyla ner.

Uppbyggnad

Uppbyggnad

De har näsborrar vid basen av näbben och det skiljer sig från designen för andra fågelarter. De har en mycket lång matstrupe som rinner ner på höger sida av halsen. De har en stor våldsam ven på höger om halsen också. De har mycket god syn som tillåter dem observera en mycket stor del av deras omgivning. De är främst aktiva under dagen och sover under natten då deras nattsyn inte är den bästa. De kan dock vara aktiva när månen lyser som mest då den tillåter dem att se bättre. Bättre än deras syn är deras hörsel. Strutsar är väldigt bra lyssnare och kan höra fara från flera meters håll. De har två tår på varje fot och mycket vassa klor. Tårna är utformade för att hjälpa dem att hålla sig balanserade.

Klorna hjälper dem att få mer dragkraft och dessa används även för att kämpa mot rovdjur. Strutsar har en väldigt bra konditionsförmåga och kan därför springa väldigt långa sträckor. De är även väldigt snabba och kan nå upp till 70km i timmen som vuxna. Strutsar finnes ofta i varma delar av världen och de är därför byggda på så sätt att vatten inte ska krävas konstant. Maten rötas genom magen. De har tre av dem och maten går från en till nästa. Den första är en lagringsplats för maten som en struts förbrukar. Den andra en hjälper till att bryta ner det innan det rör sig i tunntarmen.

Vidare information

Strutsens immunsystem är något som forskare är mycket fascinerade av. Experter tror att de har det bästa övergripande immunsystemet för alla levande varelser på jorden. Detta utvecklas dock inte förrän de är fullt mogna. Vissa experter är hoppfulla att de genom att studera detta immunsystem kan hjälpa människor att minska allvarliga hälsoproblem. Strutsarna idag kan hittas nästan runt hela världen i diverse strutsgårdar. I Sverige finns ett tiotal sådana utsprida i många olika städer. Dessa farmer är ofta ganska stora då en hona lägger mellan 40-60 ägg om gången. Man brukar dock räkna med att kanske 20 av dessa överlever.