Strutsen

Strutsen är ursprungligen från Afrika och är världens största fågel. Det är vida känt att den kan inte flyga men and den springer desto snabbare. Strutsen kan nämligen springa upp till 70 kilometer i timmen och har därför klarat sig bra på Afrikas savanner. En strutshane väger runt 150 kilo och växer sig till mellan 2,1 och 2,8 meter i höjd medan honan väger runt 100 kilo och blir mellan 1,7 och 2 meter hög. Strutsens vetenskapliga namn är Struthio camelus.

Utseende

Utseende
Utseende

Strutsen har funnits i omkring 2 miljoner år och det finns likheter mellan strutsen och de vingklädda dinosaurier som en gång vandrade på jorden. Benen, och framförallt vingarna, liknar urfågeln Arkeopteryxs. Strutsen har en lång smal hals, litet huvud, smala ben och en stor, rund kropp som är täckt av fjädrar. Ögonen är ca 5 centimeter långa och är därmed större än dess hjärna. Strutsen har två tår vilket skiljer sig från andra fågelarter som har minst tre. Hanarna och honorna har olika färg på sina fjädrar, hanen är svart med vit stjärt medan honan är mestadels brun.

Föda och samliv

Strutsen äter vanligtvis gräs, rötter, blommor och frön, men även insekter och grodor kan smaka gott. Strutsar sväljer ibland även småsten för att hjälpa till att mala maten och en vuxen struts kan bära upp till 1 kilo sten i sin mage.  De lever till omkring 40 års ålder i de vilda, men kan leva längre i fångenskap, och honorna kan bli befruktade under 30 års tid. Strutsen lever i flock där en hane och en hona är dominanta. Under parningsperioden, april till september, bygger hanarna ett bo och attraherar honorna genom att dansa för dem. Dansstegen inkluderar skakande av vingar och stjärt, svingande av hals och huvud, samt att den dansande hanen sjunker ner mot marken. De dominanta strutsarna parar sig mest med varandra, men hanen kan också para sig med de andra honorna. De hjälps sedan åt att ruva äggen. De dominanta parets ägg, runt 11 stycken, ligger mest skyddade medan de andra honornas ägg blir bortprioriterade. Under parningsperioden lägger honorna mellan 40 och 60 ägg. I de starka äggen befinner sig djurvärldens största cell, men ägget i sig är väldigt litet med tanke på föräldrarnas storlek, även fast äggen brukar väga 1,5 kilo.

Strutsarna ruvar i 40 dagar innan äggen kläcks. Kycklingen väger då 700 till 800 gram och är nästan direkt redo att gå, bara efter några dagar kan familjen vandra vidare. Strutsarna skyddar sina ungar från den starka solen med hjälp av sina vingar. Kycklingarna kan vissa veckor växa en centimeter per dag och fågeln är färdigväxt vid 18 månaders ålder men väger 100 kilo redan vid 12 månader.

Mer om strutsen

Strutsen är ett mycket användbart djur och har sedan länge utnyttjats för både sina ägg, sitt kött och sina fjädrar, men har också använts som underhållning i form av strutsstrider. Detta, och mycket mer, kommer vi fördjupa oss i de kommande veckorna.