Strutsarter

Det finns olika typer av strutsar som skiljer sig lite från varandra, delvis på grund av var de lever, och delvis på grund av hur dem ser ut. Vissa av dem är mer eftertraktade än de andra, och vissa behöver vi bevara då de är nära att bli utrotningshotade.

Framavlad art

South African Black Ostrich, Struthio Camelus Domesticus, är en strutsras som är framställd av korsavling av strutsar från norra Afrika och strutsar från östra Afrika. Den är numera känd som den svarta strutsen. Strutsen är framavlad för att uppnå hög kvalité av fjädrar, plym, till den internationella marknaden och för att få fram en så foglig struts som möjligt. Den svarta strutsen avlades fram på 1900 talet och är känd för sina underarter. Numera finner man den svarta strutsen i de flesta sydafrikanska länder.

Ovanlig struts

Ovanlig struts
Ovanlig struts

Den vita strutsen, Struthio Camelus, är av samma blodlinje som den svarta strutsen. Denna struts är mycket ovanlig och endast en av 20,000 får denna vita färg. Den vita strutsen är mindre än sina syskon på grund av en recessiv gen, som då också ger den sitt ögonväckande utseende. Den är, som man kan förstå, vit. Den har till störst del vita fjädrar, vit hals och vitt huvud. Dock är fjädrarna av mycket lägre kvalité. Den vita strutsen bir ungefär 2 meter hög och väger runt 110 kilogram. Två vita strutsars avkomma blir troligtvis inte heller en vit struts, och det finns inga vita strutsar i det vilda, då de är ett lätt byte för rovdjur. Zimbabwe Ostrich, Struthio Camelus Australis, även kallad den blå strutsen, är den högsta av strutsens olika raser. Den når ofta upp till 2,7 meter och väger runt 140 kilogram. Den har fått sitt namn efter hanens blåaktiga övre ben. Den blå strutsens kött är av lägre kvalité än de vanligare strutsarna då de är mer aggressiva och producerar mer syra i kroppen. Även fjädrarna är av sämre kvalité. Dessa fåglar blir ofta bortprioriterade av strutsfarmare då de vill bevara kvalitén de får från de andra strutsarna.

Ovanlig struts

Afrikas östkust

Den kenyanska röda strutsen, Struthio, Camelus Massaicus, är den tyngsta strutsen och väger runt 160 kilo. Även dennes fjädrar och kött är av lägre kvalité. Den röda strutsen är aggressiv och har sämst temperament av strutsens olika raser. Hanens hela kropp är röd och det är därifrån den har fått sitt namn. Den röda strutsen lever på Afrikas östkust och har små fjädrar på sitt huvud, vilket skiljer den från strutsens andra arter. Den somaliska strutsen, Struthio Camelus Molybdophanes, skiljer sig kanske mest från sina släktingar. Denne struts hittas endast i ”the Horn of Afrika”, länder som Somalia, Kenya och Etiopien. Den somaliska strutsens honor växer sig större än dess hanar och deras ben och nacke är gråblå. De delar miljö med den kenyanska strutsen, men håller sig till platser med högre träd. Den Arabiska strutsen, Struthio Camelus Syriacus, brukade finnas i stora delar av västra Asien; Syrien, Iran, Iraq, Israel, Oman, Qatar, Jordan, men har varit utdöd sedan 1966.