Kasuarer – vackra men farliga

Det är inte helt okänt att de flesta av världens största fågelarter faktiskt inte kan flyga. Strutsen, som är den största arten av nu levande fåglar, är mest känd, tätt följd av emuer och pingviner. Dock finns det ytterligare två fågelarter som hamnar på topplistan över världens största fåglar vilka du kanske inte hört talas om. Kasuarer är en av dessa och nanduer är den andra. Trots att man kan se tydliga likheter mellan framför allt strutsar, emuer, nanduer och kasuarer är deras släktskap något komplicerat. Tidigare placerade man alla fyra i en och samma fågelgrupp, men idag står det klart att strutsar och nanduer skiljer sig från kasuarer och emuer. De två sistnämnda ingår i fågelgruppen kasuarfåglar, och inom vardera familjen finns det flera arter. Den australiensiska emun är idag den enda överlevande från sin familj, då de både släktingarna King Island-emun och Kangaroo Island-emun är utdöda. Vi kan dock räkna upp tre arter av kasuarer som fortfarande existerar idag: Hjälmkasuar, dvärgkasuar och enflikig kasuar.

Liten befolkning på begränsat område

Liten befolkning på begränsat område
Liten befolkning på begränsat område

De tre kasuararterna lever inom ett och samma område som är begränsat till framför allt Nya Guinea, men Hjälmkasuaren finns även på två indonesiska öar i närheten samt i Queensland i norra Australien. Fåglarna lever långt in i tropiska skogar och är mycket skygga för människor. Detta beror delvis på att kasuarerna länge jagats både för sina fjädrar och för sitt kött, och därmed lärt sig vilka som är dess fiender. Kasuarernas naturliga habitat har i många fall utsatts för förstörelse, mycket på grund av människans utbredning, skövling samt klimatförändringar, vilket gör att man i en del fall kan hitta fåglarna i områden där de naturligt sett inte hör hemma, närmare människan. Eftersom de äter frukt som hänger på lågt hängande grenar är människornas fruktplantager lockande. Kasuarerna kan även äta smådjur som sniglar och insekter, men också grodor och ormar. Tyvärr har det begränsade habitatet lett till en kraftig nedgång i kasuarens befolkningsstatistik, och både den enflikiga kasuaren samt hjälmkasuaren betraktas idag som hotade arter med uppskattningsvis mellan 1500 – 10 000 individer kvar.

Världens farligaste fågel?

De tre arterna av kasuarer ser ungefär likadana ut, men skiljer sig något i storlek samt färgtäckning. Den allra största av dem, hjälmkasuaren, har en större, hård utväxt på huvudet som egentligen inte har något annat än en rent dekorativ funktion. De är vackert blå i ansiktet, med röd nacke och flikar från hakan. Kroppen är helt svart, med mjuka tunna fjädrar vilka liknar de som strutsen har. Det är bland annat de tunna fjädrarna som gör att kasuaren inte kan flyga. Istället kan den springa. De kraftiga benen är betydligt tjockare än strutsens och de kan nå hastigheter på över 50 kilometer i timmen, samtidigt som de väger lika mycket som en människa. Det är dock inte bara löpning som är kasuarens starka sida, de kan också hoppa långt och högt på samma gång. Den mittersta klon på kasuarens fot är både vass och kraftig, och kan bli över 12 centimeter lång. En spark från denna fågel kan vara kraftfull nog att faktiskt döda en människa, vilket gör att kasuaren klassas som en av världens farligaste fåglar.