Emuolja – en boost från strutsarna

För den som vill ta del av det strutsarna kan ge är emuolja ett riktigt bra val. En emu är den australiensiska motsvarigheten till den afrikanska strutsen.
Förr fanns den bara vilt i Australien, men tack vara att den har mycket att ge till människan i form av resurser har den idag kommit att bli populär för uppfödning i hela världen. Vi tar bland annat till vara på köttet från strutsarna och skinnen är otroligt hållbara och vackra. Förutom det har vi även olja från emun. De emuer som fanns runt om i Australien var otroligt viktiga för den urbefolkning som funnits där i flera tusen år. Det var just köttet, skinnet och oljan som var otroligt oumbärliga för urbefolkningen. Grottristningar från hela 40 000 år tillbaka i tiden har visat att emun både var en symbol för välfärden och livet i allmänhet.

Emuolja
Emuolja

Uppgifter som säger att emun är ett av de äldsta landdjuren i hela världen finns. Historien med emuer sträcker sig hela 80 miljoner år tillbaka i historien. De uppgifterna är inte helt och fullt bevisade, men om det skulle vara så har emuerna levt under samma tid som dinosaurierna. Personer som jobbar med emuer säger att det är en otroligt unik fågel på många sätt. De kan vara otroligt aggressiva mot andra emuer under parningssäsongen. Det kan vara lätt att sära på emuerna i tid och skador uppstår lätt, men det är här det mest fascinerande visar sig. Skador på emuer läker otroligt snabbt. När det kommer till emuoljan sägs den ha otroligt många läkande egenskaper. Den största försäljningen av emuolja har varit i USA och Australien. Där har det även pågått forskning i vad som är bra med emuoljan och vad det är som ger den de bra egenskaperna. Det som kännetecknar emuolja är att den är otroligt inflammationshämmande.

Bland forskarna råder det delade meningar med vad som faktiskt är bra med oljan. En del säger att det är en sterol medan andra forskare säger att det den unika sammansättningen av fettsyror i emuoljan. Några av de tester som har gjorts har varit att jämföra de olika fettsyrorna med kycklingens fettsyror. Tester gjordes på emuoljan som har visade i testet att den har antiinflammatoriska egenskaper och sedan gjordes en jämförelse med kycklingfettet som innehåller liknande fettsyror. Det fettet som kom från kycklingen hade ingen antiinflammatorisk reaktion. En sak som forskarna har kommit fram till är att emuoljan har många likheter med det naturliga fettet vi människor har i huden. Oljeskiktet som vi människor har i huden kallas sebum. En tanke om emuoljans egenskaper är att den har molekyler som är lika stora som de vi har i huden och att det gör att det blir lättare att tränga in genom hudlagren. Triglycerider kan sedan transporteras genom oljan in och göra sin verkan. En annan fördel oljan har är att den helt saknar fosfor. Det gör att våran hud lättare kan tillgodogöra sig oljan eftersom huden i sig skyddar sig mot fosfor. Emuoljan blir på det sättet mer naturlig för huden att ta emot.